Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby

  • z prvních 100.000 Kč tarifní hodnoty ... 2,5 %,
  • z přebývající částky až do 500.000 Kč tarifní hodnoty  ... 1,5 %,
  • z přebývající částky až do 1.000.000 Kč tarifní hodnoty ... 0,8 %,
  • z přebývající částky až do 3.000.000 Kč tarifní hodnoty ... 0,4 %,
  • z přebývající částky až do 20.000.000 Kč tarifní hodnoty ... 0,2 %,
  • z přebývající částky až do 30.000.000 Kč tarifní hodnoty ... 0,1 %,
  • z přebývající částky až do 100.000.000 Kč tarifní hodnoty ... 0,05 %,

nejméně 2 500 Kč.

Částka nad 100.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává. Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi pak je poplatek 3.000 Kč.

Příslušný úřad

Notář

Osoby státem autorizované (pověřené) k sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Notář může poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány (až na výjimky), sepisovat listiny, vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka