Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Přenesení čísla k jinému operátorovi

Přenos lze provést v případě, že nemáte dotovanou smlouvu neboli smlouvu na dobu určitou (standardně si operátoři “upisují” zákazníky na 2 roky). Pokud ne – je vše v pořádku. Obraťte se na společnost, jejímž zákazníkem se chcete stát a objednejte si “přenesení čísla”, poté oznamte svůj úmysl I opouštěnému operátorovi.

POZOR: Někteří operátoři mají ve smluvních podmínkách povinnost vypovědět smlouvu do deseti dní od oznámení přechodu u nového operátora.

Ten musí vášemu odchodu požehnat. Sleduje například to, jestli mate řádně uhrazené všechny faktury nebo nemáte u společnosti nesplacenou záruku či nedoběhlou smlouvu na dovu určitou. Pokud nemáte ke společnosti žádné závazky, operator vám potvrdí odchod a můžete se směle obrátit na nového operátora podruhé. S ním sjednáte jen datum přenosu. K přenesení čísla musí dojít nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne, kdy opouštěný operátor potvrdí splnění podmínek pro přenos a uvolní telefonní číslo či čísla k přenosu. Zákazník si proto musí nastavit s přejímajícím operátorem datum přenesení svého čísla nejpozději 11.pracovní den od uvolnění čísla opouštěným operátorem.

POZOR: V době samotného přenosu (rozmezí od 0 h. do 6 h. ráno v termínu plánovaného přenesení čísla) nemusí telefoní číslo fingovat (pouze tísňové volání 112). Samotný přenos proběhne deaktivací stare SIM karty a zapojením nové.

Poznámka: Jednorázová cena účtovaná zákazníkům za přenesení mobilního čísla je cenou nákladově orientovanou, která se skládá ze dvou částí. První část nákladů představují vlastní administrativní náklady přijímajícího operátora související s přenesením mobilního čísla. Druhou část nákladů tvoří poplatek účtovaný mezi operátory určený vždy příslušnému opouštěnému mobilnímu operátorovi (tj. Společnostem Eurotel Praha spol. s r.o. a T-Mobile Czech republic a.s.). Poplatek účtovaný mezi operátory pokrývá pouze přiměřené administrativní náklady související s uvolněním mobilního čísla při přenesení do jiné veřejné mobilní sítě v souladu se zněním Opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 ze dne 27. června 2005, přičemž tento poplatek bude stanoven rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu. Jednorázová cena za přenesení čísla ve výši 1,19 Kč včetně DPH je tedy cenou dočasnou a Vodafone si vyhrazuje právo tuto cenu upravit s ohledem na výše uvedené rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. Informace o aktuální výši jednorázové ceny za přenesení čísla je k dispozici ve Vodafone prodejnách a na www.vodafone.cz

Příslušný úřad

Telekomunikační operátor

Telefonní společnost, která svým zákazníkům poskytuje (mobilní) telefonní služby. Aby firma mohla tyto služby nabízet, musí zpravidla od státu získat (koupit) licenci.

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka