Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Notářský zápis o zástavní smlouvě/svolení k vykonatelnosti

Pokud chcete či potřebujete sepsat notářský zápis o zástavní smlouvě nebo zápis se svolením k vykonatelnosti, pak odměna notáře bude činit dvě třetiny z částky vypočtené dle následujícího vzorce.

Pokud však nelze tarifní hodnotu určit, nebo určit jen s velkými obtížemi, pak je poplatek 2/3 z částky 2.500 Kč.

Částka nad 100.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

 

Poplatek

Cena

Sepsání notářského zápisu z prvních 100.000 Kč tarifní hodnoty. 2 %
Sepsání notářského zápisu z přebývající částky až do 500.000 Kč tarifní hodnoty. 1,2%
Sepsání notářského zápisu z přebývající částky až do 1.000.000 Kč tarifní hodnoty. 0,6 %
Sepsání notářského zápisu z přebývající částky až do 3.000.000 Kč tarifní hodnoty. 0,3 %
Sepsání notářského zápisu z přebývající částky až do 20.000.000 Kč tarifní hodnoty. 0,2 %
Sepsání notářského zápisu z přebývající částky až do 30.000.000 Kč tarifní hodnoty. 0,1 %
Sepsání notářského zápisu z přebývající částky až do 100.000.000 Kč tarifní hodnoty. 0,05 %

Příslušný úřad

Notář

Osoby státem autorizované (pověřené) k sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Notář může poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány (až na výjimky), sepisovat listiny, vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka