Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Česká pošta - poslání zásilky

Druh zásilky Do hmotnosti / cena v Kč
  20g 50g 200g 500g 1kg 2kg 5kg 10kg 15kg
                   
Obyčejné standardní psaní ***)   10              
Obyčejné psaní**) 9 12 15 18 22 28      
Doporučená zásilka**)   26 25 28 32 38      
Cenné psaní *) 19 22 25 28 32 38      
Obyčejný balík           30 35 45 55
Cenný balík*)           40 45 55 65
Slepecké zásilky**) Osvobozeny                
od cen za hlavní
služby****)

*) Cena je uvedena bez příplatku za udanou (sjednanou) cenu.


**) Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 cm.


***) Obálka nebo nesložený kartonový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry 23,7 x 12,2 x 0,5 cm, přičemž délka musí být nejméně 1,4 x větší než šířka.


****) Osvobození se nevztahuje na ceny za doplňkové služby.

Kalkulačka: Co chcete poslat? – výběr z typů zásilek (obyčejné st. Psaní – cenný balík)

Kolik vaše zásilka váží? Výběr z výše uvedených hmotnostních rozpětí

Po zadání se objeví celá sazba.

Příslušný úřad

Česká pošta

Je státní podnik, který provozuje poštovní služby na )zemí ČR. Její činnost na území ČR dále upravuje § 16 zákona č. 29/2000 Sb., kterým se stanoví povinnost zachovávat mlčenlivost, která je uložena provozovateli poštovních služeb (tzv. poštovní tajemství). V mezinárodním poštovním styku se ČP řídí úmluvami a ujednáními uzavřenými na Kongresech Světové poštovní unie, které je členem, a též dvoustrannými dohodami mezi ČP a zahraničními poštovními správami.

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka