Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

PORADNA: Ptejte se odborníka na vše o bydlení

09.02.2009, 00:00   |   Redakce   |   komentářů (10)

Pronájem bytu může přinést zajímavé příjmy. I tento relativně bezpečný způsob má však svá velká rizika. Tisíce korun příjmu se tak během několika měsíců či týdnů může změnit v desetitisícové ztráty. I před těmito ztrátami se však lze zajistit a s pomocí odborníka či svépomocí můžete rizikům do značné míry předejít a minimalizovat je. Jak na to?

Pronajímate byt či dům, nebo jste naopak v pozici nájemníka? Víte jak silné je vaše postavení? A jaká jsou rizika v nájemních vztazích?

Na otázky čtenářů odpovídal odborník na reality a právní otázky související s bydlením Mgr. Miroslav Zeman

________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku či jiného právního problému? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, www.ProfiPravnik.cz

na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

________________________________________________________________________________________________________________________________

Autor: Martina


Otázka: Bydlím v panelovém domě s majitelem. Majitel neinvestuje do bydlení, ale evidentně do nebytových prostor pro vlastní potřeby. Mimo nájem vybírá ještě měsíční poplatek na údržbu domu. Dům je zanedbaný a majitel trvdí, že nemá peníze. Jak je to, prosím, s povinným fondem údržby v tomto případě? Kolik

Mgr. Miroslav Zeman: Podle platné právní úpravy je nájemník povinen platit pouze nájemné a zálohy za služby poskytované s bydlením. Pouze s nájmem družstevních bytů je spojen tzv. fond oprav, kde nájemné je tvořeno např. splátkami úvěru na pořízení výstavby domu, náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství, výdaji na technické zhodnocení domu, náklady na správu družstva a domu, náklady na pojištění domu, daní z nemovitostí související s domem, náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu. V případě nájmu jiného bytu s regulovaným nájmem není pronajímatel oprávněn stanovit nájemci "povinný fond údržby", ani mimo nájemného vybírat jiné poplatky než zálohy na služby poskytované spolu s nájmem (vodné a stočné, dodávka tepla a teplé vody apod.).

 

 

Autor: dočasné zhoršení podmínek bydlení


Otázka: Dobrý den. V činžovním domě, kde jsem nájemcem bytu, probíhá rekonstrukce suterénu. Dům začal "pracovat", téměř všechny zdi jsou prasklé. Dle statika nic hehrozí, jen si dům "sedne". Nejhorší ale je, že se zkřivily rámy oken a dveří. Okem neznatelně, ale natolik, že nejdou okna zavírat. Majitel

Mgr. Miroslav Zeman: Majitel domu je povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Pokud jeho činností (v důsledku rekonstrukce) způsobil zhoršení podmínek bydlení, je povinen závady odstranit na své náklady. To se týká i nedovírání oken způsobených rekonstrukcí v domě a majitel by měl na své náklady tuto závadu odstranit. Nesplní-li majitel domu svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí nájemce uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu a nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad, nárok na náhradu potom zaniká.

 

 

Autor: Veverka


Otázka: Jak předejít neplacení nájmu ze strany pronájemce?

Mgr. Miroslav Zeman: Tomuto nelze v podstatě nijak zabránit. Pokud nájemce neplatí nájem, lze dlužné nájemné samozřejmě soudně vymáhat.

 

 

Autor: Adrian77


Otázka: S manželkou vlastníme pozemek za cca 1 600 000 Kč,na který přispěl tchán letos najaře.Peníze však byly hrazeny z mého účtu.My s manželkou do pozemku vložili cca 50 000 Kč.Manželka ale v září odešla a chybí snaha o dohodu.Mám tedy nárok na polovinu hodnoty pozemku?

Mgr. Miroslav Zeman: Do doby rozvodu manželství je pozemek stále společným jměním manželů. Pokud manželství zanikne, zaniká i toto společné jmění manželů a lze jej vypořádat dohodou. Zákon předpokládá, že při vypořádání mají oba nárok na stejný podíl, tj. Vám by připadla polovina hodnoty celého majetku a tedy i polovina hodnoty pozemku. Za trvání manželství mohou manželé smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů, a to i jen pro jednotlivé majetkové hodnoty - lze se tak např. dohodnout o vyčlenění pozemku ze společného jmění manželů s rozdělení po polovinách do výlučného vlastnictví každého z manželů.

 

 

Autor: J.Procházka


Otázka: Rodičům mé ženy je nabídnut městem k odkupu nájem.byt.Nemají dostatek fin.prostř.Mohu zaplatit místo nich, ale chci se stát vlastníkem bytu.Jak to nejlépe udělat?

Mgr. Miroslav Zeman: Ze zákona mají právo na převod do vlastnictví přednostně rodiče jakožto nájemci. Lze to řešit např. poskytnutím půjčky rodičům manželky a poté, co se stanou vlastníky, byt od nich převést do Vašeho vlastnictví a to namísto vrácení půjčky.

 

Autor: Adrian77


Otázka: S manželkou jsme obývali byt v řadovce mého otce.Od smrti mojí matky (1999) mi z tohoto domu patří 1/8.S manželkou jsme se seznámili roku 2001 a manželi jsme od roku 2003.Má nyní manželka v případě rozvodu nárok na část mého podílu na domě mého otce,byť jsem tento podíl vlastnil již před svatbou?

Mgr. Miroslav Zeman: Manželka nemá na Váš podíl žádný nárok, tento podíl ani nespadá do společného jmění manželů.

 

Autor: David


Otázka: Dobrý den, je možné, aby osoba, jež získala pronájem obecního bytu obálkovou metodou jej převedla na další osobu? Resp. rozšířila nájemní smlouvu o osobu jinou, než příbuznou? Děkuju moc za odpověď, David.

Mgr. Miroslav Zeman: Další osoba může být pouze spolubydlícím, k tomu aby se stala společným nájemcem vedle Vás je nutné uzavřít příslušnou nájemní smlouvu s vlastníkem domu (bytu).

 

Autor: Marcela


Otázka: Jak postupovat při opravách domu (3 spolumajitelé - moje je 1/2), když není možná domluva a opravy jsou nutné(např.střecha)?

Mgr. Miroslav Zeman: Pokud se spoluvlastníci nedohodnou např. o údržbě nebo opravách, potom je možné řešit potřebu oprav a úhradu nákladů cestou soudního rozhodnutí.

 

Autor: Jelen


Otázka: Je možné po uhrazení poplatku z prodlení z dlužného nájemného, žádat ještě náhradu škody?

Mgr. Miroslav Zeman: Z Vašeho dotazu nevyplývá, jaká škoda by měla vzniknout a souvisí-li její vznik s prodlením se zaplacením nájemného.

 

Autor: Jaroslav


Otázka: V nájemní smlouvě jsem jakožto nájemník bytu zavázán platit nájem hotově a to dle domluvy při osobní schůzce. Majitel bytu ale i přes četné výzvy nemá o schůzku a tedy nájemné zájem. Nevím, jak se zařídit, aby situace nevyzněla tak, že jsem neplatičem nájemného a nebyla mě tak jednostranně ukončena

Mgr. Miroslav Zeman: Tyto situace se řeší předáním nájemného ve sjednaných termínech do notářské nebo soudní úschovy. O tomto postupu a důvodech informujte majitele, nejlépe písemně.

 

Autor: Filip Z.


Otázka: Kratší verze otázky: Lze do ceny za osvětlení spol. prostor (regul. nájemné) zahrnout náklady na kompletní rekonstrukci tohoto osvětlení?

Mgr. Miroslav Zeman: Pokud se jedná o nájem s regulovaným nájemném, není možné kromě nájemného a poskytovaných služeb požadovat náklady např. rekonstrukcí.

 

Autor: pronájemce


Otázka: Žádný byt nevlastním, trvalý pobyt mám nahlášený u známých. V případě, že by majitel domu přestal souhlasit s mým trvalým pobytem a musel bych se odstěhovat, jaká adresa by byla uvedená v mém OP, když bych si sehnal jiné bydlení, ale majitel bytu by mi neumožnil přihlášení k trvalému pobytu?

Mgr. Miroslav Zeman: Adresou je potom adresa obecního nebo městského úřadu, kam Vám taky bude doručována pošta.

 

Autor: Marian


Otázka: 2. ale majitelka prehlasila, ze byt je zdevastovany a, ze ziadnu kauciu nevyplati. Odmietla vycet skod ako aj poskytnutie faktur za opravu. Ako postupovat? Dakujem. M.

Mgr. Miroslav Zeman: Jestliže nebyla žádná škoda zpúsobena a objektivně vyčíslena, máte nárok na vrácení kauce a nedojde-li k tomu dle ujednání ve smlouvě, můžete ji vymáhat soudní cestou.

 

Autor: Franta


Otázka: Dobrý den, chtěl bych pronajímat byt, ale je možné se někde pojistit proti tomu že nájemník způsobí požár nebo někoho vyplaví? Pojištění domácnosti toto nekryje, protože v bytě nemám trvalý pobyt. Děkuji za odpověď Karlík

Mgr. Miroslav Zeman: Doporučuji obrátit se na pojišťovny a informovat se na možnost a podmínky pojištění takovýchto událostí.

 

Autor: Magdaléna


Otázka: Dobrý den,jsem majitelka bytů a regulovaným nájemným,které mi samozřejmě nepokryje ani nejnutnější opravy domu.Lze nějakým způsobem navýšit nájem alespoň o tyto nutné rekonstrukce.Věřím,že existuje nějaká právní klička.Děkuji.

Mgr. Miroslav Zeman: Nájem, pokud je regulovaný, nelze zatím žádným způsobem zvýšit.

Prohledat jednotlivé výrazy - PORADNA: Ptejte se odborníka na vše o bydlení

PORADNA: , Ptejte , se , odborníka , na , vše , o , bydlení ,

PORADNA: Ptejte se odborníka na vše o bydlení

co vše jsem povinen platit

Zdravím je tady prosím někdo,kdo mi poradí a vysvětlí co vše jsem povinen platit...

Jak docílit,aby podnájemník neparkoval na místě ,kt.patří jinému vlastníkovi

d.d.,pronajímám byt,podnájemník parkuje na místě patřící jinému majiteli.Parková...

Bc.

Dobry den, jsem majitelem idealni poloviny RD: prizemi patri spolumajiteli, byt ...

vady pri prebirani bytu

Dobry den,chtel bych pozadat o radu: pred 2 tydny jsem prebral od developera nov...

Re: vady pri prebirani bytu

Pred 2 tydny jsem prebral od developera novy byt a do predavaciho protokolu seps...

Diskutovat

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka