Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Jak se vyhnout soudním poplatkům? Zajistěte se!

05.04.2008, 00:00   |   MiR   |   komentářů (0)

V době, kdy je v České republice velkým problémem špatná platební morálka by měl být každý, kdo pronajímá nemovitosti, přichází do styku s novými partnery či zákazníky velmi ostražitý.
 
Jako v každém právním státě máte i v České republice možnost domoci se svých nároků u nestranného soudu. Přesto tato možnost nepatří k nejlepším a nejefektivnějším řešením vzhledem k obrovskému množství obchodních sporů a  pomalé práci soudů. Ke svým penězům se tak v nejlepších případech dostanete za několik měsíců, v horším případě až po několika letech. Proto byste měli klást důraz směrem k prevenci a zajištění svých pohledávek. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku či jiného právního problému? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, www.ProfiPravnik.cz

na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaké způsoby používáme?

Nejčastěji používanými platebními způsoby jsou v současné době tyto:
● platba v hotovosti
● platba přiměřené zálohy
● akontace

Tato opatření vás, jako věřitele nebo prodávajícího, do určité míry dokáží ochránit nebo alespoň zmenšit riziko nezaplacení. Jejich význam bude do budoucna klesat a budou je nahrazovat jiné zajišťovací způsoby plateb. Nejvýznamnějšími institucemi, které nám mohou pomoci, jsou banky, notáři a advokáti.

Akreditiv

(Pozn.: Akreditiv je zajišťovací prostředek spočívající v tom, že banka se zavazuje příkazci na jeho žádost a na jeho účet poskytnou třetí osobě peněžité plnění, pokud oprávněný splní v určité době stanovené podmínky.)

Otevření akreditivu u banky je jedním ze způsobů placení, který má i funkci zajišťovací.
Nejčastěji používaný a pro naši potřebu nejvhodnější je akreditiv dokumentární, neodvolatelný. Smlouvu o otevření akreditivu uzavírá s bankou váš partner (příkazce), od kterého čekáte zaplacení dlužné částky.

Na základě jeho žádosti (příkazu) se totiž banka zaváže, že vám poskytne na účet příkazce určitou částku, na které jste se dohodli (např. kupní cena za dodané zboží, prodanou nemovitost atd.), za předpokladu, že splníte do určité doby stanovenou podmínku.

Touto podmínkou může být například předložení dokladu o převzetí zboží, rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí (v případě prodeje nemovitosti) apod. Banku v tomto případě nebude zajímat na základě jakého vztahu má vyplácet, ale bude jí zajímat splnění podmínek (např. předložení příslušného dokladu) na základě kterých vám peníze vyplatí.

 Vy jako prodávající (resp. věřitel) vyžadujete jistotu, že vám bude kupní cena zaplacena a na druhé straně kupující (dlužník) vyžaduje jistotu, že nebude platit za zboží, které jste mu nedodali, nebo se nestal vlastníkem prodávané nemovitosti apod.

Dokumentární akreditiv (neodvolatelný) tedy tuto zajišťovací a následně uhrazovací funkci plní. Za tuto službu poskytovanou bankou hradí příkazce poplatek. Ten se nejčastěji vypočítává z výše částky a délky doby, na kterou je uzavírán.

 Bankovní dokumentární inkaso

 Smlouva o inkasu na rozdíl od akreditivu je vztah přímo mezi vámi a bankou. Inkaso plní stejně jako akreditiv zajišťovací funkci. Banka se vám na základě této smlouvy zaváže, že pro vás přijme plnění vaší pohledávky od vašeho dlužníka. Na základě plnění mu pak banka vydá dokumenty, které ho opravňují  nakládat se zbožím. Pokud vám tedy prostřednictvím banky dlužník zaplatí, získá tím od banky dokumenty bez kterých se ke zboží, k nemovitosti či jiným věcem nedostane a nebude s nimi moci vůbec nakládat. V mezinárodním platebním styku se této formy využívá velmi často a ve smlouvách má tato forma své všeobecně užívané označení "D/P" documents against acceptance (dokumenty proti přijetí směnky). Nevýhodou může být, že náklady inkasa si hradíte sami.

Notářská (advokátní) úschova

 Nechcete-li si zajišťovat platby od svých partnerů prostřednictvím banky, můžete využít služeb notáře. Notář tak na vaši žádost či na žádost vašeho partnera převezme příslušné finanční prostředky nebo cenné papíry a nechá je u sebe v úschově. Pokud splníte podmínku určenou ve smlouvě, peníze vám vyplatí. Tento způsob je nejvhodnější používat především při jednorázových platbách vyšších částek. Notářská úschova se velmi často používá v případě prodeje nemovitostí.
Při podpisu smlouvy na prodej nemovitosti, složí kupující kupní cenu do notářské úschovy. Pokud je bez problémů zapsán vklad vlastnického práva (kupující se až tímto stává skutečným vlastníkem nemovitosti), prodávající předloží příslušný doklad notáři, který ověří splnění podmínky a peníze prodávajícímu vyplatí.

 Chcete li se dovědět podrobnosti o využití zajišťovacích institutů placení, které budou vyhovovat přímo vašim potřebám, navštivte svou či jinou banku, nebo jejich internetové stránky. Jistě se vám to v budoucnu vyplatí.

 Sazebník odměn notáře za přijetí do úschovy

ABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 th=554 border=0>           tarifní hondota           odměna           z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty           1,20%           z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty            0,60%           z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty           0,40%           z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty           0,20%           z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty           0,1%, min. 1 000 Kč           nelze-li určit tarifní hodnotu           1 500 Kč           částka nad 30 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.            

B>Zdroj: Sazební odměny notáře za úkony notářské činnosti

 Za určitých podmínek lze použít platbu prostřednictvím cenných papírů (šek, směnka) i když tyto již neplní klasickou zajišťovací funkci.

 Závěrem

 Pokud tedy přicházíte do styku  s méně solventními subjekty neriskujte a použijte zajišťovací způsoby placení. Mohou ušetřit nemalé peníze.

Prohledat jednotlivé výrazy - Jak se vyhnout soudním poplatkům? Zajistěte se!

Jak , se , vyhnout , soudním , poplatkům? , Zajistěte , se! ,

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka