Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Daňové prázdniny: pouze pro vyvolené?

02.06.2010, 12:29   |   Miroslav Roch   |   komentářů (0)

Daňové prázdniny = revoluce?

Je nutné říci, že se jedná skutečně o poměrně revoluční návrh, který nemá v navržené podobě v okolních zemích obdoby. Daňové prázdniny by se totiž netýkaly pouze začínajících živnostníků, jak je to v jiných zemích běžné. Daňové prázdniny by se týkaly živnostníků všech! Živnostníci by navíc dostali možnost výběru roku, ve kterém daňové prázdniny uplatní. Zde by se okamžitě otevřela možnost kumulace převážné většiny zisků do právě zvoleného roku daňových prázdnin. Spolu s možností dohody několika živnostníků, kteří by díky přelévání zisků mohli uplatňovat daňové prázdniny skutečně každý rok. Jednalo by se o legální možnost obcházení zákona a proto by byla zcela jistě hojně používána.

I přesto je však třeba snahu o pomoc živnostníkům pomoci. Na rozdíl od velkých zahraničních ale i domácích společností, které získávají nárok na dotace, invstiční pobídky a daňové prázdniny po investování stamilionových částek, živnostníci na takovou podporu nedosáhnou. Váha živnostníků v ekonomice je navíc velmi vysoká a představuje asi 60 % vytvořeného HDP. Navíc základnu pro růst zaměstnanosti musíme hledat právě u živnostníků a tedy malých a středních podnikatelů.

Jak budou daňové prázdniny fungovat? 

Státní rozpočet by dle návrhů a výpočtů přišel v průběhu období 4 let o cca 29 mld. Kč. Po odhalení možnosti zneužití daňových prázdnin díky volně zvolenému roku pro jejich uplatňování by však tato částka několikanásobně vzrostla. Naše největší pravicová strana tak byla nucena svůj čerstvý návrh upravit a rok daňových prázdnin by tak měl být zřejmě stanoven živnostníkům pevně, nikoliv dle jejich volby. Tím se do určité míry zamezí zneužívání možnosti daňových prázdnin. Nicméně takové urgentní a zásadní úpravy předvolebních slibů a návrhů ukazují na nedostatečnou a spíše populistickou úroveň těchto návrhů.

Je zřejmé, že živnostníci potřebují státní podporu. Tato podpora by však neměla být převážně ve formě dotací ze státního rozpočtu a podpůrných fondů jako dnes, ale především v nízkém odvodovém zatížení, jednoduchém a přátelském podnikatelském prostředí, ve výskytu minimálního množství překážek v podnikání apod. Každý návrh upravující a snižující daňové a odvodové zatížení však musí být připraven pečlivě a velmi citlivě, aby nenarušil daňovou rovnováhu a nedal příležitost k jeho obcházení a zneužívání.

Kolik lze na daňových prázdninách vydělat?

Jak by na daňových prázdninách vydělal průměrný živnostník?

V současném daňovém systému by výpočet daňové úspory byl následující:

 

Živnostník, řemeslná činnost s tržbami 820 000,- Kč za rok, má možnost uplatnit skutečné výdaje nebo uplatnit tzv. výdajové paušály. Při uplatnění paušálu 50 %, tak bude činit výsledná částka 410 000,- Kč. Z této výše budou  zaplacené zálohy na sociální a zdravotní pojištění např. 50 000,- Kč. Výsledná částka 360 000,- Kč pak bude snížena o nezdanitelnou částku za poplatníka ve výši 38 040,- Kč. Dostaneme tak daňový základ ve výši 321 960,- Kč. Daň z příjmů bude činit celkem 58 900,- Kč. V případě ročních daňových prázdnin by tak živnostník v současně platném systému ušetřil 58 900,- Kč (při tržbách 820 000,- Kč)

Pokud by se daňové prázdniny uplatňovaly v nově navrhovaném systému rovné daně, pak by výpočet byl následující:

 

Tržby 820 000,- Kč za rok, výdajové paušály mají být dle návrhů zachovány, tudíž by se uplatňoval stejný paušál jako dnes 50 % u řemeslné živnosti.  Z částky 410 000,- Kč budou odečteny zaplacené zálohy na sociální a zdravotní pojištění ve výši 50 000,- Kč. Výsledná částka 360 000,- Kč bude snížena (a zde pozorujeme první změnu) o 72 000,- Kč základní nezdanitelné částky (proti 38 040,- Kč dnes). Získáme tak daňový základ ve výši 288 000,- Kč. Jelikož bude uplatňována jednotná sazba daně ve výši 15 %, nemusíme vyhledávat daňová pásma. Z daňového základu 288 000,- Kč tak bude výsledná daň z příjmu činit 43 200,- Kč.

Tuto částku také živnostník v případě ročních daňových prázdnin ušetří po zavedení systému rovné daně.

Daňové prázdniny: živnostníci x zaměstnanci?

Již nyní se objevují připomínky, zejména od ministra financí, proč by měl necelý milion živnostníků, kteří navíc mají možnost daňových paušálů a tedy i možnost snížení daňového základu o náklady, dostat daňové prázdniny, když běžní zaměstnanci, kterých jsou 4 mil. musí platit daně z celého svého příjmu a nikdy žádné úlevy nedostanou.

Nutno ale dodat, že živnostníci jsou přeci jen v nevýhodnějším postavení oproti zaměstnancům. Nesou plné riziko za své podnikání, musí si hradit zdravotní a sociální pojištění v plné výši (u zaměstnanců hradí část zaměstnavatel) a nemají žádnou placenou dovolenou ani jiná náhradní volna či výhody. Živnostníci navíc zaměstnance zaměstnávají. Daňové výhody a úlevy pro živnostníky tak mohou být i ve prospěch zaměstnanců, kteří díky nízkému daňovému a nákladovému zatížení svých zaměstnavatelů získají práci či vyšší plat díky své kvalitní práci.

Prohledat jednotlivé výrazy - Daňové prázdniny: pouze pro vyvolené?

Daňové , prázdniny: , pouze , pro , vyvolené? ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka