Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Chceš se soudit? Tak plať!

17.03.2008, 00:00   |   MiR   |   komentářů (7)

Soudní řízení je sice nástroj, kterým se můžete domoci spravedlnosti. Znamená však také vynaložení poměrně velkého množství peněz a dalších nákladů. Víte kolik vás může obyčejné soudní řízení v občanskoprávním sporu stát?

Soudní řízení patří bezesporu mezi velmi nepříjemnou zkušenost, která se dotýká mnoha z nás. Soudit se s někým za své právo je sice krajní, nicméně velmi často nutný a nezbytný způsob, jak se domoci svých práv. Často vám tímto jednáním někdo způsobí škodu, která může znamenat ztrátu mnoha let poctivého snažení a úsilí.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku či jiného právního problému? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, www.ProfiPravnik.cz

na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

________________________________________________________________________________________________________________________________

Soudní řízení, kterým se někdo domáhá vyplacení dlužné částky (žaloba na plnění) patří mezi nejčastější soudní spory. Tento problém se netýká jen podnikatelů a živnostníků, kterým jejich odběratelé nezaplatí faktury, ale může se týkat kohokoliv z nás.

Půjčili jste někomu peníze, nezaplatili vám nájemné, zaměstnavatel vám dluží na mzdách či vám někdo odcizil věc, která vám patří? Pokud se vám něco podobného přihodilo, pak vězte, že případné soudní řízení vás bude stát další peníze, které však ani v případě vítězství ve sporu nemusíte získat zpět!

Pomoc advokáta

První věcí, kterou nutně potřebujete pro zahájení sporu, je sepsání žaloby. Ne každý je schopen žalobu sepsat sám, proto je na místě vyhledat odborníka. Potřebujete-li tedy pomoc advokáta, měli by jste si napřed zjistit, jaká sazba je advokátem požadována.

Odměna advokáta může být smluvní nebo mimosmluvní. Při smluvní odměně platí klient advokátovi buď za každou hodinu, nebo paušálně za vyřízení celého případu. Mimosmluvní odměna se řídí advokátním tarifem a platí se za každý úkon, který advokát učiní.

V jednoduchých případech jsou to zpravidla dva úkony, každý minimálně za 500 korun (první porada s klientem, sepsání žaloby). K tomu je třeba připočítat ještě režijní náklady advokáta (telefon, kopírování materiálů, promeškaný čas, cestovné), které se zpravidla platí paušálně (75 korun za jeden úkon). Někteří advokáti mohou také požadovat zaplacení zálohy předem.

Soudní poplatek

Po sepsání žaloby na vás čeká další náklad, kterým je zaplacení soudního poplatku. Tento poplatek je možno zaplatit v kolcích, které pořídíte na poštách či přímo na soudech. Dalším způsobem je zaplacení poplatku převodem přímo na účet soudu, který vám i poplatek přímo spočítá. Výše soudního poplatku je přímo závislá na výši vašeho nároku.

Návrh na zahájení občanského soudního řízení

Peněžité plnění:

položka

poplatek (Kč)

Do částky 15 000 Kč včetně

600

V částce vyšší než 15 000 Kč

4% z této částky

 

Nepeněžité plnění:

položka

poplatek (Kč)

Za každou nemovitost

3 000

Za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku

10 000

V ostatních případech

4 % z částky

Zdroj: Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

Náklady na korespondenci se soudy pomocí doporučených dopisů, za telefon apod. se zde nebudeme zabývat. V případě úspěchu ve sporu vydá soud tzv. Platební rozkaz či Rozsudek. V něm soud rozhodne, aby vám žalovaný mimo zaplacení nárokované částky, zaplatil i úroky z prodlení a náklady soudního poplatku. Pokud by toto vše platilo i ve skutečnosti a žalovaný vše zaplatil, bylo by vše v pořádku a vynaložené náklady by se vám vrátily. Je však nutno dodat, že žalovaný mnohdy ani po rozsudku soudu svou povinnost nesplní. A co potom?

Další náklady (exekuce)

V případě, že žalovaný ani po rozsudku soudu nesplní svou povinnost, stojí před vámi další řízení a s ním další náklady, které budete muset uhradit. Jedná se o řízení vykonávací. Musíte sepsat Návrh na nařízení exekuce. Pokud nejste schopni tento Návrh sepsat bezchybně sami, budete muset opět požádat o pomoc odborníka. Návrh na nařízení exekuce si můžete nechat sepsat po dohodě v advokátních kancelářích, nebo přímo u exekutorské kanceláře, kterou tím i pověříte k vymáhání exekuce. Sepsání Návrhu na nařízení exekuce pořídíte u exekutorského úřadu minimálně za 500 korun. Pověřený exekutor, který vaši pohledávku vymáhá, vyžaduje odměnu. Základem, pro určení odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, je výše exekutorem vymoženého plnění a činí:

částka (Kč)

odměna

do 3 mil.

15% základu, nejméně však 3.000,- Kč

do 40 mil.

10% z přebývající částky základu

do 50 mil.

5% z přebývající částky základu

do 250 mil.

1% z přebývající částky základu

 

Tuto částku neplatíte přímo, ale exekutor si ji strhává z vymožených částek. (vymůže-li exekutor například 30 000 korun od dlužníka, vyplatí vám pouze 25 500 korun, zbytek činí jeho odměna).

Exekutor však může od vás vyžadovat přiměřenou zálohu, která pro vás činí další nezbytný výdaj. Výhodou je, že u vykonávacího řízení se již u soudu žádný soudní poplatek neplatí. V případě že jste se rozhodli vymoci v soudním řízení například částku 30 000 korun, počítejte s tím, že další náklady na domožení se spravedlnosti mohou činit 3 500 korun a více (odměny advokáta, soudní poplatky a další poplatky nutné pro vedení sporu).

Pokud požadujete částku 300 000 korun mohou činit náklady až 16 000 korun. V případě, že dlužník nemá dostatek peněz na majetku pro uspokojení vaší pohledávky, nákladů na soudní řízení a odměnu exekutora, máte jednoduše smůlu.

Uspokojení vašich pohledávek a zaplacení nákladů, za soudní řízení tak může trvat léta, desetiletí a nutno počítat s tím, že je nemusíte získat zpět nikdy. Lze říci, že ani tak všední věc jako spravedlnost není zadarmo.

Musíme se smířit s tím, že domoci se spravedlnosti znamená mnoho času, energie a především peněz. Je proto nutné zvažovat nejen šance na úspěch v případném soudním sporu, ale také zda v případě vítězství existuje možnost, že své pohledávky s nezanedbatelnými náklady na soudní spor získáte zpět.

Prohledat jednotlivé výrazy - Chceš se soudit? Tak plať!

Chceš , se , soudit? , Tak , plať! ,

Chceš se soudit? Tak plať!

důchodce

Stále se při zdražování poukazuje, jak jsme proti západu ještě laciní.Mělo by se...

Naše soudnictví je pro kočku

V roce 1993 jsem vyhrál soud ohledně neplatiče. Neplatič neplatil dál, tak byla ...

Když nad tím tak přemýšlím, tak zkorumpovaná je v podstatě celá tato země (vč.po...

Po roce 1989 se pořád jen zdražuje,uměle se ceny derou vzhůru

Už mi to připadá umělé vyvolaná, ta šroubovnice neustálého zdražování všeho zbož...

Naše soudy

Ze své nedávné situace vím co to je zkorumpovaná,komunisticky vychovaná justice....

Diskutovat

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka