Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


poplatek za podání insolvenčního návrhu

Autor Rostislav Raška
Předmět poplatek za podání insolvenčního návrhu
Dotaz

Dobrý den,

zajímalo by mne,zda existuje poplatek soudu při podání tzv. insolvenčního návrhu osoby nepodnikající,a pokud ano,v jaké výši.

Děkuji,

Rostislav Raška

Odpověd na dotaz:

Hezký den,

Insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.

Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Z hlediska logiky zákona mi přijde trošku zvláštní, že má žadatel o oddlužení, který ve velké většině žádnými volnými prostředky nedisponuje, platit na náklady řízení až 50 000,- kč. předpokládám, že i to je jedna z věcí, které chce Ministerstvo spravedlnosti v připravované novelizaci upravit.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka