Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Jak draho vyjdeme našeho zaměstnavatele?

02.06.2010, 12:04   |   LaS   |   komentářů (1)

Zkusíme se na to podrobněji podívat.

Kolik je povinen zaměstnanec zaplatit ze své mzdy?

Tím, že výpočet mzdy provádí zaměstnavatel a veškeré srážky ze mzdy odvádíme prostřednictvím zaměstnavatele, srovnáváme si většinou pouze tzv. "hrubou mzdu" a "čistou mzdu". Za hrubou mzdu považujeme tu částku, kterou nám zaměstnavatel dává jako plat, čistá mzda je to, co dostáváme k dispozici do své peněženky. Tento rozdíl ale nejsou pouze daně do státního rozpočtu, ale i úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti.

Zaměstnavatel odvádí z vaší hrubé mzdy příslušné zdravotní pojišťovně pojistné na zdravotní pojištění, které je zaměstnanec povinen platit ze svého hrubého platu podle zákona číslo 592/1992 Sb., a to srážkou z vaší mzdy. S tím souvisí známá povinnost zaměstnance oznámit případnou změnu zdravotní pojišťovny, aby tyto platby pojistného nebyly zasílány nesprávné pojišťovně. Výše pojistného, které tímto zaplatíte zdravotní pojišťovně, je 4,5% z hrubé mzdy. Ale to není ještě vše.

Dále je zaměstnavatel povinen vám provést z té samé hrubé mzdy srážku na úhradu pojistného na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti, a to na základě zákona číslo 589/1992 Sb. Výše tohoto pojistného na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti, která se vypočítává opět z celé hrubé mzdy, je 8%. A až na posledním místě je placení daně. Děje se tak platbou tzv. zálohy na daň z příjmů, kterou platíte na základě zákona číslo 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Tu vypočítá váš zaměstnavatel z tzv. základu daně, kterým je vaše hrubá mzda již snížená o výše uvedené zdravotní pojištění a sociální pojištění a nezdanitelnou částku. Nezdanitelná částka je uvedena opět v zákoně 586/1992 Sb. o daních z příjmů a činí 38.040,- Kč ročně. Proto se vám v měsíčním vyúčtování mzdy odečítá pouze 1/12 této sumy tj. 3.170 Kč.

Tímto výpočtem je získán základ daně, který se zaokrouhluje na stokoruny nahoru, a z něhož se pomocí příslušné sazby daně vypočítá daň označená jako záloha na daň.

Sazba daně ze základu daně - tj. z hrubé mzdy po odečtu zdravotního   a sociálního pojištění
měsíční mzda po odečtu            zdrav. a soc. pojištění výše daní z příjmů v procentech
  do 9.100,- Kč 15%
nad 9.100,- Kč do 18.200,- Kč 20%
nad 18.200,- Kč do 27.600,- Kč 25%
nad 27.600,- Kč   32%

Uvedeme si příklady výpočtu odvodů, které zaplatíte z vaší mzdy finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, a to při odečtení nezdanitelné částky na poplatníka.

Hrubá mzda pojistné zdravotní pojistné sociální daň čistá mzda odvod celkem z každé vydělané stokoruny zaplatíme
10.000 450 800 840 7.910 2.090 20,90 Kč
15.000 675 1.200 1.545 11.580 3.420 22,80 Kč
20.000 900 1.600 2.425 15.075 4.925 24,63 Kč

Co platí náš zaměstnavatel za to, že nám dává mzdu?

Za každou korunu, kterou vám zaměstnavatel vyplatí jako hrubou mzdu, musí jednak provést z vaší hrubé mzdy srážku na výše uvedené odvody zdravotního a sociálního pojištění, vypočítat a odvést státu daně, ale zároveň z vlastních finančních prostředků zaplatit státu další platby související s vaší mzdou. Zaměstnavatel ze svých vlastních finančních prostředků je povinen odvést státu na všeobecné zdravotní pojištění další částku ve výši 9% a na sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti částku ve výši 26% z hrubé mzdy, kterou dostanete od zaměstnavatele. Jinak řečeno, z vaší mzdy zaplatíte zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň z příjmu a zaměstnavatel ze svých dalších finančních prostředků k tomu doplatí další část zdravotního a sociálního pojištění. Tuto skutečnost ale na vyúčtování výplaty (výplatní pásce) vy jako zaměstnanec neuvidíte.

Platby zdravotního a sociálního pojištění z prostředků zaměstnavatele:

Vaše hrubá mzda pojistné zdravotní pojistné sociální odvody celkem
10.000 900 2.600 3.500
15.000 1.350 3.900 5.250
20.000 1.800 5.200 7.000

Ke každé stokoruně, kterou vám zaměstnavatel dává jako hrubou mzdu, zaplatí navíc na pojistném 35 Kč.

Kolik zaplatí dohromady zaměstnavatel a zaměstnanec z mezd na odvodech daní a pojistného?

Z hrubé mzdy odvody zaměstnance odvody zaměstnavatele odvody celkem
z jeho hrubé mzdy z jeho dalších finančních prostředků
10.000 2.090 3.500 5.590
15.000 3.420 5.250 8.670
20.000 4.925 7.000 11.925

Závěrem lze konstatovat, že každá vydělaná koruna je značně zatížena především poměrně vysokým procentem odvodů pojistného, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. V podstatě hrubá mzda je kromě odvodu daně vždy celá podrobena platbě zdravotního a sociálního pojištění ve výši 12,5 % zaměstnancem a 35% zaměstnavatelem. Z tohoto důvodu je pro stát nežádoucí, aby práce, kterou lze vykonávat v pracovněprávním vztahu, tzn. zaměstnancem, byla vykonávána na základě živnostenských listů.

Prohledat jednotlivé výrazy - Jak draho vyjdeme našeho zaměstnavatele?

Jak , draho , vyjdeme , našeho , zaměstnavatele? ,

Jak draho vyjdeme našeho zaměstnavatele?

Jak draho vyjdeme našeho zaměstnavatele?

To by mě zajímalo, kdo psal tenhle nesmysl. Progresivní zdanění dávno není, nezd...

Diskutovat

Limit na poplatky za léky 5000 Kč je podvodem na pacientech!

Nevím jak kdo si prostudoval jak to je s finančním limitem u doplatků léčiv a u ... více »

Zloděj volá chyťte zloděje. Volby ani Lisabon možná nebudou

Potěšilo mě včerejší vystoupení předsedy ODS Mirka Topolánka, ale i dalších před... více »

Nechte si proplácet poplatky a nedejte se zastrašit

Jsem důchodkyně a tak si nechám každý měsíc těch 180 korun co na nich zaplatím o... více »

Anketní otázka